ikilamak

ikilamak

Mısırların, sebze fidelerinin diplerini ikinci kez doldurmak, çapalamak.


ikilamak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ikilamak kelimesinin tersten yazılışı kamaliki diziliminde gösterilir.