ikilemek

ikilemek

(-i) 1. Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak. 2. Tekrarlamak, yinelemek. 3. hlk. Tarlayı iki kez sürmek.


ikilemek

1. Tarlayı iki kez sürmek, aktarmak. 2. Toprağı hem enine hem boyuna sürmek. 3. Mısırların, sebze fidelerinin diplerini ikinci kez doldurmak, çapalamak. 4. Bağı yazın sürmek. 5. Tarlada topak halinde kalmış toprakları ezmek.


ikilemek

Taraflardan hangisini tutacağında kararsız olmak.


ikilemek

Herhangi bir işi iki kez yapmak.


ikilemek

Toprağı iki kez sürmek.


ikilemek

Nadastan önce sürülmüş olan tarlayı ekime başlamadan bir defa daha sürmek. (Dereköy *Uluborlu -Isparta)


ikilemek

İkinci defa olarak söylemek.


ikilemek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikilemek kelimesinin tersten yazılışı kemeliki diziliminde gösterilir.