ikilenik biçim

ikilenik biçim İng. quadratic form

(…)üzerinde bir ikidoğrusal biçim olduğunda, her (…) için Q(x) = b(x,x) koşulunu sağlayan (…)işlevi.


ikilenik biçim için benzer kelimeler


ikilenik biçim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', şeklindedir.
ikilenik biçim kelimesinin tersten yazılışı miçib kineliki diziliminde gösterilir.