ikileşim

ikileşim

a. biy. İki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma, dikotomi.


ikileşim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
ikileşim kelimesinin tersten yazılışı mişeliki diziliminde gösterilir.