ikileşmek

ikileşmek

(nsz) Sayısı ikiye çıkmak: “Başı ikiye ayırırlardı, bu sefer de baş ikileşirdi.” -T. Buğra.


ikileşmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikileşmek kelimesinin tersten yazılışı kemşeliki diziliminde gösterilir.