ikili çift (tamır)

ikili çift (tamır) Fr. Bigéminé, géminé

ikili çift (tamır) için benzer kelimeler


ikili çift (tamır), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', '(', 't', 'a', 'm', 'ı', 'r', ')', şeklindedir.
ikili çift (tamır) kelimesinin tersten yazılışı )rımat( tfiç iliki diziliminde gösterilir.