ikili iktisadi yapı

ikili iktisadi yapı İng. dual economy

1. Genellikle az gelişmiş ülkelerde, modern kesim ile geleneksel kesimin veya iki farklı üretim biçiminin bir arada bulunduğu iktisadi yapı. 2. Aksak rekabet piyasaları ile rekabetçi piyasaların bir arada bulunduğu iktisadi yapı.


ikili iktisadi yapı için benzer kelimeler


ikili iktisadi yapı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
ikili iktisadi yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay idasitki iliki diziliminde gösterilir.