ikili tutarsızlık eklemi

ikili tutarsızlık eklemi İng. 2-place contradiction connective

(…) temel doğruluk çizelgesinin belirlediği ikili doğrusal eklem. || Krş.. tutarsızlık eklemi.


ikili tutarsızlık eklemi için benzer kelimeler


ikili tutarsızlık eklemi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ikili tutarsızlık eklemi kelimesinin tersten yazılışı imelke kılzısratut iliki diziliminde gösterilir.