ikilkoşullu

ikilkoşullu İng. biconditional

Verdien p, q önermeleri için, doğruluk değerleri aşağıdaki çizelgeyle verilen ve p (…)simgelerinden biriyle gösterilen bileşik önerme (…):Anlamdaş. eşdeğerlik.


ikilkoşullu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'u', şeklindedir.
ikilkoşullu kelimesinin tersten yazılışı ulluşokliki diziliminde gösterilir.