ikinci evre reaksiyonları

ikinci evre reaksiyonları İng. phase II reactions

İlaçların vücutta maruz kaldıkları enzimatik olayların, kimyasal değişmenin türüne göre sınıflandırılmasında bir üretim aşaması olan kimyasal metabolitlere herhangi bir grubun eklenmesi evresi.


ikinci evre reaksiyonları için benzer kelimeler


ikinci evre reaksiyonları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ikinci evre reaksiyonları kelimesinin tersten yazılışı ıralnoyiskaer erve icniki diziliminde gösterilir.