ikinci kısım kalan

ikinci kısım kalan Fr. second reste partiel

(matematik)


ikinci kısım kalan için benzer kelimeler


ikinci kısım kalan, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
ikinci kısım kalan kelimesinin tersten yazılışı nalak mısık icniki diziliminde gösterilir.