ikinci sayılabilme beliti

ikinci sayılabilme beliti İng. second axiom of countability

Bir ilingesel uzayda sayılabilir bir tabanın varlığına ilişkin belit.


ikinci sayılabilme beliti için benzer kelimeler


ikinci sayılabilme beliti, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
ikinci sayılabilme beliti kelimesinin tersten yazılışı itileb emlibalıyas icniki diziliminde gösterilir.