ikinci sınıf tüccar

ikinci sınıf tüccar

Vergi Usul Kanunu’na göre, işletme hesabı esaslı defter tutma zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişiler. krş. birinci sınıf tüccar


ikinci sınıf tüccar için benzer kelimeler


ikinci sınıf tüccar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', ' ', 't', 'ü', 'c', 'c', 'a', 'r', şeklindedir.
ikinci sınıf tüccar kelimesinin tersten yazılışı raccüt fınıs icniki diziliminde gösterilir.