ikinci sona sığınık

ikinci sona sığınık Fr. synenelitique

"Onunladır" sözünde -dır gibi. bk. Sona sığınım.


ikinci sona sığınık için benzer kelimeler


ikinci sona sığınık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'o', 'n', 'a', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
ikinci sona sığınık kelimesinin tersten yazılışı kınığıs anos icniki diziliminde gösterilir.