ikinci teklik şahıs

ikinci teklik şahıs

Zamirlerde ve çekimli fiillerde belirtilen "dinleyen" sen zamiri ve çekimli fiillerin -n, -sIn / -sUn teklik şahıs ekleri: Sen bilirsin artık Allah'ım (T. Buğra Firavunun imamı s. 185). Sen ise beni zayıf tanıdın; onunla bu uzun ülfetime şaşırman lazım gelir (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 24). Sen bana sönmeyen ateşlerden ve solmayan güllerden bahset (Y. K. Karaosmanoğlu, göst. e., s. 55). Bir gün olup sen yine buralara gelmiş olacaksın. Neden bu kadar yoruluyor-sun? vb.


ikinci teklik şahıs

Azerbaycan Türkçesi: ikinci şaxsin täk halı; Türkmen Türkçesi: ikinci yönkemääninbirligi; Gagauz Türkçesi: birlik sayıda ikinci üz; Özbek Türkçesi: birlikdagi ikkinçi şaxs; Uygur Türkçesi: ikkinçi şäxs birlik san; Tatar Türkçesi: ikençe zat berlek sanı; Başkurt Türkçesi: .berlekten ikensezatı; Kmk: ekinçi betni teklik sanawu; Krç.-Malk.: birlik sannı ekinçi beti;Nogay Türkçesi: ekînşi özlîktîn bîrlîk sanı; Kazak Türkçesi: ekinşi jak jekeşe ~ jekeşe ekinşi jak;Kırgız Türkçesi: cekelik sandın ekinçi cagı; Alt:: t'aňıs toonıň ekinçi t'üzüni; Hakas Türkçesi: pîrsannıň îkîncî sırayı; Tuva Türkçesi: çangıstın sanının i'yigi arnı; Şor Türkçesi: pir sanda iyginçieezi; Rusça: vtoroye litso yedinstvennogo çisla


ikinci teklik şahıs için benzer kelimeler


ikinci teklik şahıs, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 't', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ş', 'a', 'h', 'ı', 's', şeklindedir.
ikinci teklik şahıs kelimesinin tersten yazılışı sıhaş kilket icniki diziliminde gösterilir.