ikinci tür yanılgı

ikinci tür yanılgı İng. type II error

bk. ß (beta)-yanılgısı.


ikinci tür yanılgı için benzer kelimeler


ikinci tür yanılgı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', şeklindedir.
ikinci tür yanılgı kelimesinin tersten yazılışı ıglınay rüt icniki diziliminde gösterilir.