ikincik

ikincik

bk. ağır önelcik.


ikincik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'k', şeklindedir.
ikincik kelimesinin tersten yazılışı kicniki diziliminde gösterilir.