ikincil ağızlılar

ikincil ağızlılar İng. deuterostoma

Çok hücrelilerden (Metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünden, gelişmeleri sırasında embriyoda meydana gelen ilk ağız (blastopor) ergin hayvanın anüsünü oluşturan, ağız ventralde ön uca yakın bir yerden ikincil olarak meydana gelen, ya da ilk ağız tüm olarak kapanıp ergin hayvanda hem ağız, hem de anüs yeniden oluşan bir filum. Derisi dikenliler (Echinodermata) ve kordalılar (Chordata) olmak üzere iki büyük alt filumu vardır.


ikincil ağızlılar Lat. Deuterostomia

Çok hücrelilerden (Metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünden, gelişmeleri sırasında embriyoda meydana gelen ilk ağız (blastopor) ergin hayvanın anüsünü oluşturan, ağız ventralinde ön uca yakın bir yerden ikincil olarak meydana gelen veya ilk ağız tüm olarak kapanıp ergin hayvanda hem ağız hem de anüs yeniden oluşan bir grup.


ikincil ağızlılar için benzer kelimeler


ikincil ağızlılar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ikincil ağızlılar kelimesinin tersten yazılışı ralılzığa licniki diziliminde gösterilir.