ikincil aktif taşınım

ikincil aktif taşınım İng. seconder active transport

Bağırsak epitel hücrelerinde ve böbrek epitel hücrelerinde glikoz ve amino asit taşınması gibi sodyum iyonlarının yoğunluk farkından enerji sağlayarak çalışan etkin taşınım tipi.


ikincil aktif taşınım için benzer kelimeler


ikincil aktif taşınım, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
ikincil aktif taşınım kelimesinin tersten yazılışı mınışat fitka licniki diziliminde gösterilir.