ikincil birleştirim

ikincil birleştirim İng. secondary integration

Yaklaşık olarak 5-6 yaşlarında çocukluk dönemi cinsel dürtülerinin yavaş yavaş yetişkinlik döneminin cinsel örgütüne dönüşmeye başlaması.


ikincil birleştirim için benzer kelimeler


ikincil birleştirim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
ikincil birleştirim kelimesinin tersten yazılışı miritşelrib licniki diziliminde gösterilir.