ikincil eşey karakterleri

ikincil eşey karakterleri İng. secondary sexual characteristics

Erkeklerde androjen hormonları etkisinde gelişen sakal, bıyık gibi, dişilerde, östrojen hormonları etkisinde gelişen memeler gibi, eşey organlarının dışında gelişen özel eşey karakterleri. Sekonder eşey karakterleri.


ikincil eşey karakterleri İng. secondary sex characters

Erkek geyiğin boynuzu, horozun ibiği v.b. gibi eşey organlarından başka eşeyi belirten yardımcı karakterler.


ikincil eşey karakterleri için benzer kelimeler


ikincil eşey karakterleri, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'e', 'y', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ikincil eşey karakterleri kelimesinin tersten yazılışı irelretkarak yeşe licniki diziliminde gösterilir.