ikincil işgücü piyasası

ikincil işgücü piyasası

bk. ikincil emek piyasası


ikincil işgücü piyasası için benzer kelimeler


ikincil işgücü piyasası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'g', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ikincil işgücü piyasası kelimesinin tersten yazılışı ısasayip ücügşi licniki diziliminde gösterilir.