ikincil kaynak

ikincil kaynak İng. secondary source, secondary light source

Kendi ışık yayımlamayan, aldığı ışığın, hiç olmazsa bir bölümünü, yansıtmaya da geçirme ile geri veren yüzey ya da nesne.


ikincil kaynak İng. secondary source

Eğitim araştırmalarında baş vurulan, ancak asıl olaya, olguya ve kaynağa göre özgünlük bakımından değeri az olan kaynak.


ikincil kaynak için benzer kelimeler


ikincil kaynak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'k', şeklindedir.
ikincil kaynak kelimesinin tersten yazılışı kanyak licniki diziliminde gösterilir.