ikincil oluşum

ikincil oluşum

bk. Birincil oluşum.


ikincil oluşum için benzer kelimeler


ikincil oluşum, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'o', 'l', 'u', 'ş', 'u', 'm', şeklindedir.
ikincil oluşum kelimesinin tersten yazılışı muşulo licniki diziliminde gösterilir.