ikincil piyasa

ikincil piyasa İng. secondary market, stock market

Daha önce birincil piyasada işlem görmüş hisse senedi ve tahvil gibi taşınır değerlerin el değiştirdiği piyasa. krş. birincil piyasa


ikincil piyasa için benzer kelimeler


ikincil piyasa, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', şeklindedir.
ikincil piyasa kelimesinin tersten yazılışı asayip licniki diziliminde gösterilir.