ikincil sertleşme çeliği

ikincil sertleşme çeliği İng. secondary hardening steel

İkincil sertleşmeye uğrayan çelik.


ikincil sertleşme çeliği için benzer kelimeler


ikincil sertleşme çeliği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ikincil sertleşme çeliği kelimesinin tersten yazılışı iğileç emşeltres licniki diziliminde gösterilir.