ikincilik

ikincilik, -ği

a. İkinci olma durumu.


ikincilik

1. Kararsızlık, duraksama: İkincilikli söyledi, sözü kestirip atmadı. 2. Taraf tutma, ayırım yapma.


ikincilik

Bir şeyi beraber kullanma: Allah beni bu ikincilik evden kurtarsın.


ikincilik

İkilik


ikincilik için benzer kelimeler


ikincilik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikincilik kelimesinin tersten yazılışı kilicniki diziliminde gösterilir.