ikincirik

ikincirik

iki anlama da gelen söz.


ikincirik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
ikincirik kelimesinin tersten yazılışı kiricniki diziliminde gösterilir.