ikiterimli dağılım

ikiterimli dağılım İng. binomial distribution

(olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma nokta ikiterimli dağılımı da denir.


ikiterimli dağılım İng. binomial distribution

Değişik olasılıklar taşıyan iki yalınç olaydan oluşmuş bileşik bir olayın, değişik sayıdaki denemelerde belirmesi olanaklı tüm bileşimlerinin olasılıklarını gösteren kuramsal dağılım, bk. olasılık dağılımı.


ikiterimli dağılım için benzer kelimeler


ikiterimli dağılım, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
ikiterimli dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad ilmiretiki diziliminde gösterilir.