ikiterimli dağılımı

ikiterimli dağılımı İng. binomial distribution

İki seçkisiz değişkenin dağılımı : p+q=1 olmak üzere dağılım işlevi (…)dir. Anlamdaş. Bernoulli dağılımı.


ikiterimli dağılımı için benzer kelimeler


ikiterimli dağılımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ikiterimli dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad ilmiretiki diziliminde gösterilir.