ikiyılcı çiçek

ikiyılcı çiçek Osm. iki yıllık çiçekler

ikiyılcı çiçek için benzer kelimeler


ikiyılcı çiçek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'ı', 'l', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
ikiyılcı çiçek kelimesinin tersten yazılışı keçiç ıclıyiki diziliminde gösterilir.