ikiz dilli

ikiz dilli Fr. bilingue

Ana dili iki olan (kimse). (İKİZ DİLLİLİK, Bilinguisme)


ikiz dilli için benzer kelimeler


ikiz dilli, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'd', 'i', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
ikiz dilli kelimesinin tersten yazılışı illid ziki diziliminde gösterilir.