ikizler yasası

ikizler yasası İng. law of twins

Anlatılarda; ikiz kardeş, iki kardeş, iki yiğit, iki arkadaş ve iki kişiyle ilgili olaylara sık sık rastlanılması nedeniyle ileri sürülen halkbilim yasası.


ikizler yasası için benzer kelimeler


ikizler yasası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ikizler yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay relziki diziliminde gösterilir.