dizigotik ikizler

dizigotik ikizler

bk. ayrı yumurta ikizleri


dizigotik ikizler İng. fraternal twin, dizygotic twins

Çift yumurta ikizleri.


dizigotik ikizler için benzer kelimeler


dizigotik ikizler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'g', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
dizigotik ikizler kelimesinin tersten yazılışı relziki kitogizid diziliminde gösterilir.