iktisadi adalet

iktisadi adalet İng. economic justice

1. Yasaların, hükümetlerin ve kurumların iktisadi etkinliklerde belli gruplara veya kişilere ayrıcalık tanımaksızın herkese eşit ve adil olması gerekliliği. 2. Uluslararası finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve gelişmiş ülkelerin güçlerinin azaltılarak dünya iktisadi güç dengesinin daha eşitlikçi ve adil hale gelmesi gerekliliği.


iktisadi adalet için benzer kelimeler


iktisadi adalet, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'a', 'd', 'a', 'l', 'e', 't', şeklindedir.
iktisadi adalet kelimesinin tersten yazılışı telada idasitki diziliminde gösterilir.