iktisadi aktör

iktisadi aktör

bk. iktisadi karar birimi


iktisadi aktör için benzer kelimeler


iktisadi aktör, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
iktisadi aktör kelimesinin tersten yazılışı rötka idasitki diziliminde gösterilir.