iktisadi belirlenimcilik

iktisadi belirlenimcilik İng. economic determinism

Marksist yaklaşımda, sosyal, siyasi, etik ve tarihi bütün gelişmelerin son kertede ekonomi tarafından belirleneceğini öne süren kuram.


iktisadi belirlenimcilik için benzer kelimeler


iktisadi belirlenimcilik, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
iktisadi belirlenimcilik kelimesinin tersten yazılışı kilicminelrileb idasitki diziliminde gösterilir.