ileri atılmak (veya çıkmak)

ileri atılmak (veya çıkmak)

öne doğru çıkmak.


ileri atılmak (veya çıkmak) için benzer kelimeler


ileri atılmak (veya çıkmak), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 't', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ileri atılmak (veya çıkmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamkıç ayev( kamlıta ireli diziliminde gösterilir.