ittihaz

ittihaz Ar. itti¬¥£

a. (ittiha:zı) esk. 1. Sayma, tutma. 2. Alma.


ittihaz için benzer kelimeler


ittihaz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', 't', 'i', 'h', 'a', 'z', şeklindedir.
ittihaz kelimesinin tersten yazılışı zahitti diziliminde gösterilir.