ittihaz etmek

ittihaz etmek

1) saymak, tutmak, ... olarak görmek: Sözünüzü senet ittihaz ediyorum. 2) almak, gerekeni yapmak: Tedbir ittihaz etmek.


ittihaz etmek için benzer kelimeler


ittihaz etmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', 't', 'i', 'h', 'a', 'z', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ittihaz etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte zahitti diziliminde gösterilir.