iyodür

iyodür Fr. iodure

a. kim. İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim.


iyodür İng. iodide

Hidroiyodik asitten (HI) oluştuğu düşünülebilen, 1 yükseltgenme basamağında iyot içeren KI veya NaI gibi bir bileşik.


iyodür Fr. iodure de

(kimya)


iyodür için benzer kelimeler


iyodür, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'y', 'o', 'd', 'ü', 'r', şeklindedir.
iyodür kelimesinin tersten yazılışı rüdoyi diziliminde gösterilir.