izleyici çekim

izleyici çekim İng. follow shot, follow focus shot, follow action shot, following shot, dollying shot, tracking shot, trucking shot

Sinema/TV. Alıcının, devinimli bir konuyu sürekli olarak çerçeve içinde tutmak amacıyla bu konuyla birlikte devinerek gerçekleştirdiği çekim.


izleyici çekim için benzer kelimeler


izleyici çekim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
izleyici çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç iciyelzi diziliminde gösterilir.