izleyici element

izleyici element İng. tracer element

Bir sistemin davranışlarını izlemek amacıyla sisteme verilen doğal veya yapay radyoaktif izotoplar; radyoaktif indikatör. Örneğin tiroid bezinin incelenmesinde radyoaktif iyot kullanılır.


izleyici element İng. tracer element

Biyolojik ve diğer araştırmalarda bir maddenin sonunu izlemek veya bir besin maddesinin metabolizma yolu veya hayvanlarda büyüme oluşturması gibi bir kimyasal reaksiyondaki aşamalarını takip etmede kullanılan, karbon 14, kalsiyum 45, kobalt 60, fosfor 32 gibi radyoaktif bir element, izci element, indikatör element, belirteç element.


izleyici element için benzer kelimeler


izleyici element, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
izleyici element kelimesinin tersten yazılışı tnemele iciyelzi diziliminde gösterilir.