izoelektrik nokta, Pı

izoelektrik nokta, Pı İng. isoelectric point

Molekülün pozitif ve negatif yükünün sıfır olduğu, elektrik alanında molekülün hareket etmediği pH derecesi. İzoelektrik pH, izoiyonik nokta.


izoelektrik nokta İng. isoelectric point

1.Elektrikçe nötür olma noktası.2. Bir maddenin (protein gibi) nötür olduğu pH. Daha düşük veya yüksek pH'larda madde asit veya baz gibi hareket eder. 3.Kolloidin pıhtılaşması bu noktada veya ona yakın yerde olur. 4.Amino asit, protein veya kolloit gibi bir maddenin elektrik alanda hareket etmediği pH değeri.


izoelektrik nokta İng. isoelectric point, isoelectric pH, isoionic point

Net elektrik yükü olmayan ve bu yüzden bir elektrik alanında hareket etmeyen bir maddenin pH’sı, izoelektrik pH, izoiyonik nokta.


izoelektrik nokta İng. isoelectric point

Bir molekülün eşit sayıda pozitif ve negatif yük taşıdığı, net yükünün sıfır olduğu ve elektriksel bir alanda hareket etmediği pH derecesi, izoelektrik pH, izoiyonik nokta.


izoelektrik nokta, Pı için benzer kelimeler


izoelektrik nokta, Pı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', ',', ' ', 'P', 'ı', şeklindedir.
izoelektrik nokta, Pı kelimesinin tersten yazılışı ıP ,atkon kirtkeleozi diziliminde gösterilir.