izoelektrik protein

izoelektrik protein İng. isoelectric protein

İzoelektrik noktada bulunan ve yükü sıfir olan protein.


izoelektrik protein İng. isoelectric protein

İzoelektrik noktada bulunan ve yükü sıfır olan protein.


izoelektrik protein için benzer kelimeler


izoelektrik protein, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
izoelektrik protein kelimesinin tersten yazılışı nietorp kirtkeleozi diziliminde gösterilir.