izoelektrik odaklama, IEF

izoelektrik odaklama, IEF İng. isoelectric focusing

Amfoterik molekülleri, özellikle proteinleri bir elektrik alanında, çeşitli pH derecelerinde elektroforezle izoelektrik noktalarına göre ayırma tekniği. İzoelektrik foküsleme.


izoelektrik odaklama İng. isoelectric focusing

Bir protein molekül karışımının pH'sı önceden bilinen bir destek jelde elektrik alanına tutularak protein moleküllerini bileşenlerine ayırma tekniği.


izoelektrik odaklama İng. isoelectric focusing

Amfoterik molekülleri, özellikle proteinleri bir elektrik alanında, pH’larına göre ayıran elektroforetik bir yöntem, izoelektrik foküsleme.


izoelektrik odaklama İng. isoelectric focusing

Amfoterik molekülleri, özellikle proteinleri elektriksel bir alanda çeşitli pH derecelerinde elektroforezle izoelektrik noktalarına göre ayırma tekniği.


izoelektrik odaklama, IEF için benzer kelimeler


izoelektrik odaklama, IEF, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, F harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', ',', ' ', 'I', 'E', 'F', şeklindedir.
izoelektrik odaklama, IEF kelimesinin tersten yazılışı FEI ,amalkado kirtkeleozi diziliminde gösterilir.