izometri

izometri Fr. isométrie

a. geom. Eş ölçüm.


izometri İng. isometry

(Yun. isos: eş; metron: ölçü) 1. Aynı çapa sahip olma. 2. Standart ya da bir bütünün büyüdüğü oranda bir kısmının da büyümesi.


izometri İng. isometry

(...)


izometri için benzer kelimeler


izometri, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
izometri kelimesinin tersten yazılışı irtemozi diziliminde gösterilir.