izometrik daldırma

izometrik daldırma İng. isometric immersiyon

(...)


izometrik daldırma için benzer kelimeler


izometrik daldırma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
izometrik daldırma kelimesinin tersten yazılışı amrıdlad kirtemozi diziliminde gösterilir.