kabarcık bacaklı kış at kenesi

kabarcık bacaklı kış at kenesi İng. beady-legged winter horse tick) 

Güney Afrika’da genellikle ve diğer büyük memelilerde parazitlenen boncuk bacaklı kış at kenesi, Margaropus winthemi.


kabarcık bacaklı kış at kenesi için benzer kelimeler


kabarcık bacaklı kış at kenesi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 't', ' ', 'k', 'e', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kabarcık bacaklı kış at kenesi kelimesinin tersten yazılışı isenek ta şık ılkacab kıcrabak diziliminde gösterilir.