kabarcık bellek

kabarcık bellek İng. bubble memory

kabarcık bellek için benzer kelimeler


kabarcık bellek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
kabarcık bellek kelimesinin tersten yazılışı kelleb kıcrabak diziliminde gösterilir.